Main

A Satyananda Yoga Tradíció

Swami Satyasangananda Saraswati

 

Swami Satsangi
1989-ben, amikor guruja, Swami Satyananda egy meditációban kapott belső küldetés parancsára visszavonult életet kezdett egy Rikhia nevű, távol eső, vidéki faluban, Dzsarkand államban, Swami Satsangi volt az, aki megkereste azt a helyet, amit látomásában Swami Satyananda meglátott, elintézte a föld megvásárlását, ami a rendelés szerint Swami Satyananda tapóbhúmíjává (tapaszja vagy aszkétizmus helye) kellett, hogy váljon.
Abban az időben Rikhia egy leírhatatlanul szegény, ismeretlen falu volt India egyik legszegényebb államában. Nem voltak utak, nem volt elektromosság, telefon, üzletek, közlekedés, semmi jele nem volt a 21. századnak. Ez volt az a Rikhia, ahová 1989-ben megérkezett, hogy felkészüljön guruja érkezésére.

Azóta Swami Satsangi annak szentelte magát, hogy teljesítse guruja látomását az ásram környékén élő mellőzött, elszegényedett és elnyomott falusiak fölemeléséről azáltal, hogy véghezviszi Paramguru Swami Sivananda legfőbb tanítását: Szolgálj, Szeress, Adj!
Fáradhatatlan és nem szűnő erőfeszítéseit a Sivananda Math zászlaja alatt végzi, amelyet Swami Satyananda a guruja emlékére alapított 1987-ben, Mungerben. A Swami Satsangi által vezetett Sivananda Math tevékenységei mostanra az egész térséget a spiritualitás energiával telt központjává formálták át, ahová nagy számban sereglenek az emberek spirituális menedékért.

2007. január 1-én Swami Satyananda kinevezte őt Rikhiapeeth Píthadiswarijává (spirituális vezető).
Jelenleg Rikhiában tartózkodik, azon a helyen, ahol Swami Satyananda élt, és teljes mértékben annak a helyi közösségnek az anyagi és spirituális fölemelésének szenteli magát, akik guruja szomszédai voltak.
Swami Satsangi tanít belföldön és külföldön is, átadva mindenkinek Sri Swami Sivananda Saraswati és Sri Swami Satyananda Saraswati tanításainak fényét.